Folders over het aanbod van Move professionals

 Folders aanbod van Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek in de zorg

 Prisma klachtonderzoek

 Prisma vooronderzoek

 Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerker(s)

 Externe ondersteuning van uw interne calamiteitencommissie (extern voorzitter)

 Innovatie, verandering en beleid

 Bestuurscoaching

De leercasus

De praktijkgerichte richtlijn


 Folders Prisma plus methode

Uitleg over de Prisma methode

 Prisma+ 8-Stappenmodel voor calamiteitenonderzoek

Gatenkaasmodel


 Folders Prisma trainingen voor de Jeugdzorg en Veilig Thuis

Prisma plus 8-stappenmodel basistraining voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de (jeugd)zorg

Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de jeugdzorg


 Folders Prisma trainingen voor de zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz)

Prisma plus 8-stappenmodel basistraining voor calamiteitenonderzoek in de zorg

Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de zorg

Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de zorg

Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de zorg


 Folders M'academy

 Klachtenprocedure M'academy


   Nieuwsbrief Move professionals

  april 2019


  Algemene informatie Move professionals

 Algemene folder

 Privacyverklaring

Routebeschrijving naar onze locatie (OV)

Routebeschrijving naar onze locatie (auto)

 Algemene voorwaarden

Klachten en tuchtreglement OO&A


   Folders mediation

 Mediation in en rond zorgorganisaties

 Informatie voor deelnemers

 Gedragsregels Mfn

 Mediation reglement

 Mediation overeenkomst


 Gedragsregels beroepsvereniging(en)

 Gedragsregels OOA