Medicatieveiligheid Move professionals

 Medicatieveiligheid Move professionals

Move professionals bouwt een kennisdomein over medicatieveiligheid

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we te maken met vraagstukken, incidenten en calamiteiten over medicatie en medicatieveiligheid. We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag met onze volgers en klanten (portfolio).


Andere kennisdomeinen van Move professionals - onafhankelijk calamiteitenonderzoeker

 1. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 2. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 3. Valrisico
 4. Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 5. Kwaliteit, veiligheid en toezicht in het sociaal domein
 6. Medicatieveiligheid
 7. Geweld in de zorg en het sociaal domein
 8. Zelfdoding

Kwaliteitsstandaard - kwaliteiteitsinstrumenten

De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is de herziening van de gelijknamige richtlijn uit 2008. De nieuwe standaard is opgesteld door 24 organisaties van onder meer artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers en Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsstandaard getoetst en op 11 februari 2020 ingeschreven in het Register. Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt en in algemene termen.


Toetstingskader IGJ voor verpleeghuiszorg

Veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking.  Daarom start de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 4 oktober 2018 met het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid. Deze normen geven de inspectie de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken. Zo ziet de inspectie of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie geborgd zijn. In de normen wordt gelet op de thema’s; de betrokkenheid van de cliënt, de deskundigheid van het personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp. Ook zal dit toetsingskader daar waar nodig in het risicogestuurde toezicht meegenomen worden.


Medicatieapps


Invoeren-borgen-scholing-training


Kenniscentra


Het aanbod van Move professionals waarin medicatieveiligheid een rol speelt bijvoorbeeld in calamiteitenonderzoeken

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 4. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 5. Andere Prisma onderzoeken
 6. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten
 7. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 8. Werkplekleren
 9. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling

Als wij met u mee kunnen denken en doen om te werken aan medicatieveiligheid, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.