Andere Prisma onderzoeken

Andere Prisma onderzoeken

Het Prisma onderzoek is een beproefde methode om ernstige incidenten en calamiteiten in de (jeugd)zorg te onderzoeken om er vervolgens van te leren. Ook is het een krachtige methode om risico’s in kaart te brengen. Wij gebruiken de Prisma methode in combinatie met de Sire methode ook voor het onderzoeken van klachten, knelpunten en conflicten in de (jeugd)zorg. Niet om antwoord te geven op de vraag of een klacht gegrond is of wie er blaam treft in een conflict, maar om erachter te komen waardoor de situatie heeft kunnen ontstaan. Een Prisma onderzoek gericht op medewerkers, noemen wij een Prisma DIM onderzoek.


Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers (DIM)

Het hebben en houden van goede medewerkers is van levensbelang voor zorgorganisaties. Betrokken en fitte medewerkers die plezier hebben in hun werk, werken effectief samen om goede en veilige zorg te leveren. Organisaties faciliteren en ondersteunen medewerkers om dit werk zo goed mogelijk te doen en besteden aandacht aan de werksfeer, de werkomstandigheden en de werkomgeving. Leidinggevenden, coaches én teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, werkplezier, professionele ruimte, minder ziekteverzuim en betrokken inzet bij het werk. Samen zorgen zij voor duurzaam inzetbare medewerkers.

Soms lukt dat niet. Dan ontstaat bijvoorbeeld een samenwerkingsconflict in een team, of een klacht over een leidinggevende of er is een positioneringsvraagstuk. Ook langdurige uitval en/of een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal dat er iets is misgegaan in de organisatie. Een Prisma onderzoek DIM kan dan worden ingezet om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan deze situaties. Een Prisma onderzoek DIM geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

 1. Hoe kon de samenwerking binnen dit team verstoord raken?
 2. Hoe kon het gebeuren dat een gewaardeerde medewerker onverwacht langdurig niet meer inzetbaar is in de organisatie?
 3. Waardoor is in deze situatie een klacht ontstaan?
 4. Wat maakt dat op een bepaalde locatie of afdeling het ziekteverzuim hoog is of het personeelsverloop zo groot?
 5. Wat maakt dat een team onbedoeld haar doelstelling niet behaald?

Dit zijn vragen die centraal kunnen staan in een Prisma DIM onderzoek.


Prisma onderzoek DIM 

In een Prisma DIM onderzoek wordt breed gekeken naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het geeft antwoord op de vraag wat maakt dat een medewerker (uitvoerend, staf of management) of een team niet duurzaam inzetbaar is en wat er in de organisatie geleerd kan worden om dit te verbeteren en borgen. Zoals in alle Prisma onderzoeken die we uitvoeren gaat het niet om verwijtbaarheid, maar om vermijdbaarheid, herstel en preventie.


Ons aanbod

Wij doen onafhankelijk Prisma onderzoek volgens ons beproefde 8 stappenmodel. Ons onderzoek vangt altijd aan bij de betrokken medewerker(s) en de leidinggevende(n). De vragen van medewerker(s) en leidinggevende(n), zijn naast de vragen van onze opdrachtgever leidend voor het inrichten van het Prisma onderzoek DIM.

Andere belangrijke bronnen binnen het Prisma onderzoek DIM zijn de arbeidsomstandigheden (in Prisma termen techniek en gebouw), het medewerkersteam (in Prisma termen de medewerkers), de organisatie en het beleid (denk aan management, Arbobeleid, de HR-afdeling) en de externe partners zoals de Arbo organisatie.


Prisma onderzoeksmethode & Sire methode

Ons onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Sire methode en Prisma methode waardoor het samenspel van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende factoren helder wordt. De bevindingen uit het onderzoek worden vastgelegd in een Prisma verslag dat met de direct betrokkenen gedeeld kan worden. In het verslag doen wij praktische en praktijkgerichte aanbevelingen. 

 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen naar de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Andere Prisma Onderzoeken
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling