Interim beleidsadvies - Move professionals

Boeken

Move professionals - Kennis delen, kennis ontsluiten, kennisdomeinen

Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek geeft zorginhoudelijke beleidsondersteuning en procesbegeleiding voor organisaties in de:

 • Gehandicaptenzorg;
 • Ouderenzorg;
 • Jeugdzorg;
 • GGD's;
 • Gemeenten;
 • WMO aanbieders;
 • Vrijwilligersorganisaties;
 • Onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen.

Wij hebben meerdere organisatie mogen adviseren zoals te zien is in onze portfolio.

Zorgbeleid

In co-creatie

Samen met professionals uit uw organisatie nemen wij uw ideeën en wensen tot verandering onder de loep. In een concrete en interactieve bijeenkomst brengen wij die ideeën samen met de bedoeling van de wet - en regelgeving. Met als resultaat door ons opgesteld concreet en praktisch beleid, dat aansluit bij de visie van uw organisatie. Niet meer dan nodig en ontdaan van bureaucratische last.

Zorgbeleid thema's

Wij hebben ruime en jarenlange ervaring met alle thema's die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces in uw organisatie, zoals bijvoorbeeld

 1. Incidenten & calamiteiten
 2. Seksueel misbruik & kindermishandeling
 3. Medicatie & middelenmisbruik
 4. Huiselijk geweld, anti-agressie & zorg en dwang
 5. Valincidenten: Valpreventie & veiligheid
 6. Beroepsgeheim en kennis delen in de keten
 7. Onvrijwillig zorg
 8. Teamontwikkeling, intervisie & methodisch werken
 9. Zorgcyclus, kwaliteit, rapporteren & privacy

Kennis ontsluiten - Kennisdomeinen bouwen

Wij ontsluiten kennis snel en kennen de belangrijkste kennisbronnen en maken gebruik van de laatste stand van zaken. 

Kennisbronnen zoals:

De bedoeling van wet- en regelgeving

In onze adviezen is altijd rekening gehouden met van toepassing zijnde kwaliteitskaders, kwaliteitssystemen, inspectie eisen, zorginhoudelijke wetten, zoals:

 1. Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 2. De Jeugdwet;
 3. Wet kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz);
 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 5. Beroepen & Individuele Gezondheidszorg (BIG);
 6. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
 7. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);
 8. ARBO;
 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 10. Wet zorg en Dwang

zonder dat wetgeving op de voorgrond staat of de overhand krijgt.

Werkplekleren

We hebben veel ervaring met het inrichten en begeleiden van verbetertrajecten, bijvoorbeeld na een Prisma calamiteitenonderzoek of aanwijzingen van de inspecties. Onze adviseurs herkennen snel de blokkades en belemmeringen die in de weg kunnen staan om echte verbeteringen door te voeren. Voorbeelden daarvan zijn: de implementatiekloof (er zijn wel goede methodieken en handvatten, maar deze worden niet gebruikt); de "papieren tijger" (beleid is op papier op orde, maar sluit niet aan bij het werk van alledag); het "wij - zij" denken (als management en medewerkers denken tegengestelde belangen te hebben); of onvoldoende triple loop leren (Doen we het goed? Doen we de goede dingen? Doen we ze om de goede redenen?)


Aanbod Move professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 4. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 5. Andere Prisma onderzoeken
 6. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten
 7. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 8. Werkplekleren
 9. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling

Toe aan een makeover en ontregeling van uw zorginhoudelijk beleid? Wij doen en denken met u mee! Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.