Interim beleidsadvies - Move professionals

Boeken

Move professionals - Kennis delen, kennis ontsluiten, kennisdomeinen

Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek geeft zorginhoudelijke beleidsondersteuning en procesbegeleiding voor organisaties in de:

 • Gehandicaptenzorg;
 • Ouderenzorg;
 • Jeugdzorg;
 • GGD's;
 • Gemeenten;
 • WMO aanbieders;
 • Vrijwilligersorganisaties;
 • Onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen.

Wij hebben meerdere organisatie mogen adviseren zoals te zien is in onze portfolio.


Zorgbeleid in co-creatie

Samen met professionals uit uw organisatie nemen wij uw ideeën en wensen tot verandering onder de loep. In een concrete en interactieve bijeenkomst brengen wij die ideeën samen met de bedoeling van de wet - en regelgeving. Met als resultaat door ons opgesteld concreet en praktisch beleid, dat aansluit bij de visie van uw organisatie. Niet meer dan nodig en ontdaan van bureaucratische last.


Zorgbeleid thema's

Wij hebben ruime en jarenlange ervaring met alle thema's die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces in uw organisatie, zoals bijvoorbeeld

 1. Incidenten & calamiteiten
 2. Seksueel misbruik & kindermishandeling
 3. Medicatie & middelenmisbruik
 4. Huiselijk geweld, anti-agressie & zorg en dwang
 5. Valincidenten: Valpreventie & veiligheid
 6. Beroepsgeheim en kennis delen in de keten
 7. Onvrijwillig zorg
 8. Teamontwikkeling, intervisie & methodisch werken
 9. Zorgcyclus, kwaliteit, rapporteren & privacy

Kennis ontsluiten - Kennisdomeinen bouwen

Wij ontsluiten kennis snel en kennen de belangrijkste kennisbronnen en maken gebruik van de laatste stand van zaken. 

Kennisbronnen zoals:


De bedoeling van wet- en regelgeving

In onze adviezen is altijd rekening gehouden met van toepassing zijnde kwaliteitskaders, kwaliteitssystemen, inspectie eisen, zorginhoudelijke wetten, zoals:

 1. Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 2. De Jeugdwet;
 3. Wet kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz);
 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 5. Beroepen & Individuele Gezondheidszorg (BIG);
 6. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
 7. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);
 8. ARBO;
 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 10. Wet zorg en Dwang

zonder dat wetgeving op de voorgrond staat of de overhand krijgt.


Werkplekleren

We hebben veel ervaring met het inrichten en begeleiden van verbetertrajecten, bijvoorbeeld na een Prisma calamiteitenonderzoek of aanwijzingen van de inspecties. Onze adviseurs herkennen snel de blokkades en belemmeringen die in de weg kunnen staan om echte verbeteringen door te voeren. Voorbeelden daarvan zijn: de implementatiekloof (er zijn wel goede methodieken en handvatten, maar deze worden niet gebruikt); de "papieren tijger" (beleid is op papier op orde, maar sluit niet aan bij het werk van alledag); het "wij - zij" denken (als management en medewerkers denken tegengestelde belangen te hebben); of onvoldoende triple loop leren (Doen we het goed? Doen we de goede dingen? Doen we ze om de goede redenen?)

 


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, PRISMA+ training, PRISMA InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 1. Veelgestelde vragen over calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Valrisico
 5. Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 6. Kwaliteit, veiligheid en toezicht in het sociaal domein
 7. Medicatieveiligheid
 8. Geweld in de zorg en het sociaal domein
 9. Zelfdoding
                         
 
 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Externe onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
 4. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 5. Meldingen Wvggz en Wzd
 6. Andere Prisma onderzoeken
 7. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 8. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 9. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling
 10. Kwaliteitsmanagement
 11. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten (vrij van BTW zie ons kwaliteitskader M'academy)
 12. Werkplekleren (vrij van BTW zie ons kwaliteitskader M'academy)

 

Contact 

 • Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 030-2072321
 • Christiaan Krammlaan 2
 • 3571 AX Utrecht
 • Contactgegevens

Bedrijfsgegevens