Prisma onderzoek Wvggz en WZD

Prisma onderzoek meldingen Wvggz en Wzd - Move professionals

Ondersteuning bij preventie van incidenten en bij signalen en meldingen in het kader van de WZD en Wvggz

Zorgaanbieders en zorgprofessionals moeten ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg melden bij de inspectie. Vertrouwenspersonen kunnen tekortkomingen in de rechten van de cliënt signaleren en aan de inspectie melden. Dit staat in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Meer informatie over signalen en meldingen en het meldingenformulier is te vinden op de website van de IGJ: Website IGJ melden-wvggz-en-wzd

Als naar aanleiding van een melding onderzoek moet worden uitgevoerd, dan kan Move professionals daarbij ondersteunen.


Kennisdomeinen over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) & Wet zorg en dwang (Wzd)

Move professionals verzamelt actuele kennis over de Wvggz en de Wzd. Deze is te vinden in twee kennisdomein:

  1. Wet Zorg en Dwang (WZD)
  2. Wet verplichte GGZ (Wvggz) 

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd