Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp'ers

Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers - Move professionals

Move professionals ondersteunt bij incidentenbeleid, calamiteitenonderzoek en klachtbeleid

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, ook voor kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners (zzp'ers), zoals de fysiotherapeut, de verloskundige praktijk, de huisarts, de kraamzorgorganisatie of de thuiszorg. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Dus ook voor de acupuncturist of de schoonheidssalon die filler- of laserbehandelingen aanbiedt. Dat betekent dat kleine zorgaanbieders en solistisch werkendende zorgverleners in hun beroepsuitoefening en de organisatie ervan aandacht hebben voor:

 • kwaliteit (door een kwaliteitssysteem)
 • klachten (door klachtbeleid)
 • incidenten (door een registratiesysteem)
 • calamiteiten (door het melden en onderzoeken van calamiteiten)

Move professionals ondersteunt kleine zorgaanbieders en solitisch werkende zorgverleners bij het vormgeven of uitvoeren van de regels uit de Wkkgz. We doen dat door:


De zelftest uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure.


De wettelijke plichten uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Onderstaande handreiking informeert zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

*  verbod op vastleggen BSN nummer; Klachten en incidentenmeldingen niet langer bewaten dan nodig; Aanvragen VOG; Meldrecht in kader van meldcode


Leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders

Eén van de eisen die volgt uit de wet is het hebben van een systeem voor het leren van incidenten

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling