Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers - Move professionals

calamiteitenonderzoeker voor kleine zorgaanbieders

Move professionals ondersteunt bij incidentenbeleid, calamiteitenonderzoek en klachtbeleid

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, ook voor kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners (zzp-ers), zoals de fysiotherapeut, de verloskundige praktijk, de huisarts, de kraamzorgorganisatie of de thuiszorg. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Dus ook voor de acupuncturist of de schoonheidssalon die filler- of laserbehandelingen aanbiedt. Dat betekent dat kleine zorgaanbieders en solistisch werkendende zorgverleners in hun beroepsuitoefening en de organisatie ervan aandacht hebben voor:

 • kwaliteit (door een kwaliteitssysteem)
 • klachten (door klachtbeleid)
 • incidenten (door een registratiesysteem)
 • calamiteiten (door het melden en onderzoeken van calamiteiten)

Move professionals ondersteunt kleine zorgaanbieders en solitisch werkende zorgverleners bij het vormgeven of uitvoeren van de regels uit de Wkkgz. We doen dat door:


De zelftest uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure.


De wettelijke plichten uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Onderstaande handreiking informeert zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

*  verbod op vastleggen BSN nummer; Klachten en incidentenmeldingen niet langer bewaten dan nodig; Aanvragen VOG; Meldrecht in kader van meldcode

 


Leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders

Eén van de eisen die volgt uit de wet is het hebben van een systeem voor het leren van incidenten

 


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, PRISMA+ training, PRISMA InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 1. Veelgestelde vragen over calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Valrisico
 5. Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 6. Kwaliteit, veiligheid en toezicht in het sociaal domein
 7. Medicatieveiligheid
 8. Geweld in de zorg en het sociaal domein
 9. Zelfdoding
                         
 
 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Externe onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
 4. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 5. Meldingen Wvggz en Wzd
 6. Andere Prisma onderzoeken
 7. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 8. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 9. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling
 10. Kwaliteitsmanagement
 11. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten (vrij van BTW zie ons kwaliteitskader M'academy)
 12. Werkplekleren (vrij van BTW zie ons kwaliteitskader M'academy)

 

Contact 

 • Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 030-2072321
 • Christiaan Krammlaan 2
 • 3571 AX Utrecht
 • Contactgegevens

Bedrijfsgegevens