Folders over het aanbod van Move professionals

Folders en andere downloads - Move professionals

 Folders aanbod van Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek in de zorg

 Prisma klachtonderzoek

 Prisma vooronderzoek

 Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerker(s)

 Externe ondersteuning van uw interne calamiteitencommissie (extern voorzitter)

 Innovatie, verandering en beleid

 Bestuurscoaching

De leercasus

De praktijkgerichte richtlijn


 Folders Prisma plus methode

Uitleg over de Prisma methode

 Prisma+ 8-Stappenmodel voor calamiteitenonderzoek

Gatenkaasmodel


 Folders Prisma trainingen voor de Jeugdzorg en Veilig Thuis

Prisma plus 8-stappenmodel basistraining voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de (jeugd)zorg

Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de jeugdzorg


 Folders Prisma trainingen voor de zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz)

Prisma plus 8-stappenmodel basistraining voor calamiteitenonderzoek in de zorg

Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de zorg

Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de zorg

Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de zorg


 Folders M'academy

 Klachtenprocedure M'academy


   Nieuwsbrief Move professionals

Nieuwsflits december 2020

Nieuwsflits juni 2020

Nieuwsbrief april 2019


  Algemene informatie Move professionals

 Privacyverklaring

Routebeschrijving naar onze locatie (OV)

Routebeschrijving naar onze locatie (auto)

 Algemene voorwaarden

Klachten en tuchtreglement OO&A


 Gedragsregels beroepsvereniging(en)

 Gedragsregels OOA

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen naar de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Andere Prisma Onderzoeken
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, Prisma+ training, Prisma InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling