Kennis en informatie delen

Onze werkwijze ter voorkoming verspreiding Covid-19 (Coronavirus) - Move professionals

Veel voorkomende incidenten en calamiteiten in de zorg en jeugdzorg

Wij zijn kennisdelers. In onze kennisdomeinen verzamelen we informatie en delen we bronnen over veelvoorkomende incidenten en calamiteiten in de langdurende zorg, de jeugdzorg, de ggz en het sociaal domein. Die kennis delen we met iedereen met een hart voor veilige zorg. 

Veelvoorkomende incidenten en calamiteiten in de langdurige zorg

Wij hebben kennis, ervaring en expertise in calamiteitenonderzoek en veilige zorg. Die kennis delen we graag. In de langdurige zorg (Wlz), zoals de verpleeghuiszorg,  de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg worden we bijvoorbeeld gevraagd om calamiteitenonderzoek te doen naar valcalamiteiten met ernstig schadelijk gevolg of overlijden. In ons kennisdomein 'vallen', delen we informatie en bronnen, die kunnen helpen om een valcalamiteit te voorkomen, of om calamiteitenonderzoek te doen. Andere veelvoorkomende incidenten en calamiteiten gaan over calamiteiten met medicatie, drang en dwang of geweld in de zorg - relatie.

Veelvoorkomende incidenten en calamiteiten in de jeugdzorg, beschermd thuis en het sociaal domein

Wij doen calamiteitenonderzoek in zorgnetwerkketens, in de jeugdzorg, bij beschermd wonen, de ggz en het sociaal domein. Wij worden gevraagd voor de kennis en expertise, die wij hebben over calamiteiten, die zijn ontstaan door agressie in de zorg. Een veelvoorkomende factor die kan leiden tot het een calamiteit in de jeugdzorg, beschermd thuis of het sociaal domein is de samenwerking in het netwerk. In ons kennisdomein beroepsgeheim staat wat er wel mogelijk is. Zo wijzen we professionals de weg om, om te gaan met dilemma's in de zorg.

Kennis delen over het Prisma calamiteitenonderzoek

Wij delen onze kennis en expertise over calamiteiten en calamiteitenonderzoek. We geven Prisma trainingen aan calamiteiten onderzoekers en hebben een gratis spreekuur voor onze oud-cursisten. Veelvoorkomende vragen over de Prisma methode en Sire calamiteitenonderzoek.

Just culture en Safety II

De oorzakenboom, een rechtvaardige meldcultuur ('just culture'), of het nieuwe denken over veiligheid (Safety-II) beantwoorden we bij veel gestelde vragen.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling