• Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers

  • Anders leren van incidenten

  • Ook voor Prisma klachtonderzoek

  • Coaching on the job

  • Prisma plus in 8 stappen

  • Extern voorzitterschap

  • Prisma review

  • Begeleide intervisie

  • Altijd op maat

  • Prismatraining in Utrecht

VAN HARTE WELKOM BIJ MOVE PROFESSIONALS (VOF)

In een aantal jaren zijn we uitgegroeid tot een succesvol bureau in organisatie - en veiligheidsvraagstukken. Met een klein team van zeer ervaren adviseurs en flexibel inzetbare deskundigen ondersteunen we organisaties die werken aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid. Slim, snel en effectief. We kunnen verschil maken door te doen waar we goed in zijn, én waarin we plezier hebben. Dat is wat we de eerste jaren geleerd hebben en dat is wat we onze klanten ook graag teruggeven. Waarde toevoegen kan alleen als je waardevol wilt zijn. Daarom: TERUG NAAR DE KERN

Uitvoeren van snel en onafhankelijk PRISMA en SIRE calamiteitenonderzoek ook in de vakantieperiode

Het houden van een Prisma calamiteitenonderzoek in een vakantieperiode is altijd een uitdaging. Betrokken medewerkers, betrokken ketenpartners, cliënt(en) en betrokken familieleden zijn afwisselend op vakantie. Het houden van interviews en het opvragen van aanvullende informatie is juist in de zomerperiode niet altijd binnen de door de inspectie gestelde termijn te doen. Wij adviseren organisaties in het vragen van uitstel en verlenging en leveren een handig draaiboek en stappenplan voor het maken van een feitenrelaas. Hierdoor kan al tijdens de zomervakantie effectief gestart worden met het onderzoek en kunnen interviews direct na de vakanties worden gehouden. Zo kan het onderzoekrapport toch snel worden opgeleverd.

Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers (DIM)

Het hebben en houden van goede medewerkers is van levensbelang voor zorgorganisaties. Betrokken en fitte medewerkers die plezier hebben in hun werk, werken effectief samen om goede en veilige zorg te leveren. Organisaties faciliteren en ondersteunen medewerkers om dit werk zo goed mogelijk te doen en besteden aandacht aan de werksfeer, de werkomstandigheden en de werkomgeving. Leidinggevenden, coaches én teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, werkplezier, professionele ruimte, minder ziekteverzuim en betrokken inzet bij het werk. Samen zorgen zij voor duurzaam inzetbare medewerkers. Soms lukt dat niet. Dan ontstaat bijvoorbeeld een samenwerkingsconflict in een team, of een klacht over een leidinggevende of er is een positioneringsvraagstuk. Ook langdurige uitval en/of een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal dat er iets is misgegaan in de organisatie. Een Prisma DIM onderzoek kan dan worden ingezet om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan deze situaties.

EXTERNE ONDERSTEUNING VAN UW INTERNE CALAMITEITENCOMMISSIE

Externe ondersteuning van uw eigen interne calamiteitencommissie levert een belangrijke bijdrage aan het leren van uw eigen medewerkers in de praktijk. Externe ondersteuning helpt uw medewerkers theorie en praktijk te verbinden en borgt de onafhankelijkheid van het onderzoek. Wij bieden een deskundige blik en vergroten uw interne professionele deskundigheid. Het is leren in de praktijk en is slim en duurzaam. Onze externe ondersteuning kan bestaan uit: 1.Coaching on the job van uw interne commissie 2.Extern voorzitterschap (wettelijk) invullen 3. Leerbijeenkomsten en begeleidde intervisie (geaccrediteerd)

SAMEN LEREN OM PRISMA ONDERZOEK TE DOEN

Het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende PRISMA en SIRE methoden. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek, analyse en rapportage. Onderwerpen zijn o.a. het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Rijksinspecties, waaronder de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Compacte scan voor vooronderzoek

Soms is niet duidelijk of een ernstige gebeurtenis een calamiteit is in de zin van de wet. Mogelijk is er sprake van een complicatie. Mogelijk is er sprake van een tekortkoming in het zorgproces. Een zorgaanbieder heeft dan 6 weken de tijd om dit zelf te onderzoeken, voordat het gemeld wordt als calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wij adviseren, begeleiden, ondersteunen uw interne commissieleden bij het inrichten en uitvoeren van dit vooronderzoek. Desgewenst stellen wij hiervoor in overleg met uw interne commissie een kort verslag van bevindingen op met daarin onze conclusie. Een vooronderzoek binnen 6 weken, snel, compact, met uw interne kennis en inzet en onze expertise. De gegevens uit het vooronderzoek zijn direct toepasbaar in een eventueel calamiteitenonderzoek.

  Volg ons op


 

 Contact

Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2072321
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
 Bedrijfsgegevens

Bank NL90RABO0146580664
KvK 71423656
BTW nummer NL858710110B01