veilige zorg, calamiteitenonderzoek, Prisma analyse

Move Professionals: specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek

In een aantal jaren zijn we uitgegroeid tot een succesvol bureau in organisatie - en veiligheidsvraagstukken. Met een klein team van zeer ervaren onderzoekers, adviseurs, trainers en flexibel inzetbare deskundigen, werken we samen met organisaties aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid. Wij zijn actief in de zorg, de jeugdzorg, het maatschappelijk domein en het onderwijs. Slim, snel en effectief! We kunnen het verschil maken door te doen, waar we goed in zijn, én waarin we plezier hebben. Dat is wat we de eerste jaren geleerd hebben. Dit is wat we onze klanten ook graag teruggeven. Waarde toevoegen kan alleen als je waardevol wilt zijn. Daarom: Terug naar de kern!!

Calamiteitenonderzoek, Prisma training, Prisma methode

Prisma klachtonderzoek en burgermelding

Bij een klacht in de zorg voeren wij klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal om klachten in de zorg voor de toekomst te voorkomen. .

Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Ons PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteitenonderzoek, analyse en rapportage. Onderwerpen zijn o.a. het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn; Gesprekstechnieken; Oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren onderzoekers van calamiteiten in de zorg. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen zij praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

calamiteiten in de zorg, Prisma methode, Prisma training

Calamiteitenonderzoek

Als het echt mis gaat in de zorg en een cliënt loopt ernstige schade op of overlijdt, dan wordt altijd een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Breed en diep genoeg kijken naar de kernoorzaken waardoor de calamiteit kon gebeuren. Dat doen we met compassie en met kennis van zaken. Wij voeren voornamelijk onderzoeken uit in de jeugdzorg, veilig thuis, het onderwijs, sociaal domein, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz. Voorbeelden van calamiteiten zijn, seksueel misbruik, overlijden na vallen (valincidenten), medicatiefouten, huiselijk geweld, gezinsdrama’s, vermissing, agressie in de jeugdzorg, geweld in de zorgrelatie en zelfdoding.

Calamiteitenonderzoek, Prisma methode, Prisma training

Calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen. .

jeugdzorg Utrecht, calamiteitenonderzoek, Prisma methode

Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers (DIM)

Het hebben en houden van goede medewerkers is van levensbelang voor zorgorganisaties. Betrokken en fitte medewerkers die plezier hebben in hun werk, werken effectief samen om goede en veilige zorg te leveren. Organisaties faciliteren en ondersteunen medewerkers om dit werk zo goed mogelijk te doen en besteden aandacht aan de werksfeer, de werkomstandigheden en de werkomgeving. Leidinggevenden, coaches én teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, werkplezier, professionele ruimte, minder ziekteverzuim en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. medewerkers. Soms lukt dat niet. Dan ontstaat bijvoorbeeld een samenwerkingsconflict in een team, of er ligt een klacht over een leidinggevende Het is ook mogelijk, dat er een positioneringsvraagstuk opduikt.Ook langdurige uitval en/of een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal, dat er iets is misgegaan in de organisatie. Een Prisma onderzoek DIM kan dan worden ingezet om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan deze situaties.

duurzame inzetbaarheid in de zorg, calamiteitenonderzoek, Prisma methode, Prisma onderzoeksmethode

Werkplekleren

Zelforganisatie, co-creatie met cliënten, familie en mantelzorgers en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Dat zijn de onderwerpen waarmee teams in organisaties te maken krijgen. Op dit moment staan veel organisaties onder druk. Door de veranderende omstandigheden, andere taken, andere rollen. Niet elk team is daar goed op voorbereid. Niet elk team of teamlid is in staat om veilig samen te werken en succesvol signalen en risico's te bespreken. Niet elk team is gewend om professioneel feedback te geven en te ontvangen. Move professionals uit Utrecht ondersteunt teams uit heel Nederland met slimme tools en praktische handvatten. Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek maakt samen met teams een heldere analyse en helpt teams veiliger effectiever en met meer plezier samen te werken. We geven praktische workshops waarmee teams zelf aan de slag kunnen.

Interim beleidadvies zorgbeleid

Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek geeft zorginhoudelijke beleidsondersteuning en procesbegeleiding voor organisaties in de: Gehandicaptenzorg; Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGD's, Gemeenten en WMO aanbieders, Vrijwilligersorganisaties, Onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen.