Prisma calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg, jeugdhulp, Veilig Thuis en het sociaal domein

jongen

Deskundig Prisma calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg, jeugdhulp, veilig thuis en sociaal domein

Als het echt mis gaat in de zorg en een jeugdige of zijn ouders lopen ernstige schade op of overlijden dan wordt altijd een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. Move professionals heeft veel expertise in het uitvoeren van Prisma calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en veilig thuis. Breed en diep genoeg kijken naar de kernoorzaken waardoor deze ernstige gebeurtenis kon gebeuren. Dat doen we met compassie en met kennis van zaken. De afgelopen jaren voerde Move professionals meerdere complexe onderzoeken in de ambulante jeugdhulp, residentiële jeugdhulp, jeugdzorgPlus, gezinshuizen, zorgboerderijen, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.

Onafhankelijk en deskundig calamiteitenonderzoek

Wij kunnen snel aan de slag en zorgen ervoor dat het onderzoek binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd en opgeleverd. Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. Dat betekent dat we op de hoogte zijn van de eisen van de wettelijke kaders, de richtlijnen van de IGJ, de normen van het werkveld en de laatste stand van zaken wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de thema's, die we onderzoeken. We werken integer, respectvol en discreet. 🔗 Wij hebben calamiteitenonderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  De adviseurs van Move professionals zijn breed inzetbaar om verschillende rollen in het calamiteitenonderzoek te vervullen zoals:

  • geheel onafhankelijk calamiteitenonderzoek in de zorg en de jeugdzorg als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is;
  • onafhankelijk extern voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit;
  • begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoeksvaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek;
  • het trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek in de Siremethode en Prismamethode.

Expertise in Prisma onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Jeugdhulporganisaties, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming zijn volgens de Jeugdwet ook verplicht om geweld bij de inspectie te melden. Na melding van geweld bij de IGJ volgt in de meeste gevallen het verzoek aan de organisatie om een onderzoek te doen. Move professionals kan de organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van dit onderzoek. Onze onderzoeken zijn altijd op maat en per casus kijken we hoe we het onderzoek het beste kunnen inrichten.

Complexe casuistiek in de jeugdzorg en Veilig Thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboy problematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen. Onze onderzoekers weten hoe je deze calamiteiten het beste kan onderzoeken. Organisaties in de jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, gesloten jeugdzorg, ambulante hulp, et cetera) en bij Veilig Thuis organisaties maken turbulente tijden door. Juist dan is het belangrijk, dat bij calamiteitenonderzoeken die specifieke context wordt erkend en meegenomen in het onderzoek.

Move professionals uit Utrecht: specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek kent de sector goed en heeft veel ervaring met onderzoeken in de jeugdzorg. We werken daarbij samen met deskundigen uit de organisaties zelf en met eigen specialisten. In onze onderzoeken worden, waar mogelijk ook de jeugdigen zelf en/of hun (pleeg)gezinnen, nadrukkelijk betrokken. Vrijwel altijd worden de gesprekken met onze onderzoekers door zowel professionals als betrokkenen of hun nabestaanden, als zeer waardevol ervaren. Meer lezen over onze expertise? Kijk dan op de 🔗  pagina calamiteitenonderzoek

🔗Weten wat een calamiteit is en antwoord op andere vragen? Kijk dan op onze pagina veelgestelde vragen.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj