Prisma zelfonderzoek naar een arbeidsongeval in de (jeugd)zorg

Prisma ongevalsonderzoek  - Move professionals

Prisma zelfonderzoek naar een arbeidsongeval na geweldsincidenten in de (jeugd)zorg

Zorg- en jeugdzorgorganisaties melden vanaf 1 januari 2023 arbeidsongevallen bij de Nederlandse arbeidsinspectie (NLA). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om geweldsincidenten in de zorg waarbij een medewerker slachtoffer was (geweld op de werkvloer). Meldingsplichtige arbeidsongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/ of met een ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. Bij een meldingsplichtig arbeidsongeval vraagt de inspectie zelfonderzoek te doen naar de oorzaken hiervan en hiervan een rapport op te stellen. Het doel van de nieuwe werkwijze is het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en hiervan te leren. Een analyse, bijvoorbeeld met behulp van de Prismamethode maakt onderdeel uit van het onderzoek. 


Ongevalsonderzoek door Move professionals

Move professionals heeft  ervaring met het uitvoeren ongevalsonderzoek naar arbeidsongevallen in de zorg en jeugddzorg waarbij een cliënt en een medewerker betrokken zijn. Wij kunnen snel aan de slag denken mee over het aanvragen van uitstel bij de arbeidsinspectie en de betrokkenheid van de IGJ.

Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. We werken integer, respectvol en discreet. 🔗 Wij hebben Prisma onderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  De adviseurs van Move professionals zijn breed inzetbaar om verschillende rollen in het calamiteitenonderzoek te vervullen zoals:

  • geheel zelfstandig uitvoeren van het onderzoek als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is;
  • onafhankelijk extern voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit;
  • begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoek vaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek;
  • trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek in de Siremethode en Prismamethode.

Melding bij de IGJ tegen geweld door een derde

De IGJ wil een melding krijgen van geweld door een cliënt tegen een derde. Onder een derde verstaat de IGJ een burger zijn ( iemand van buiten de zorg of iemand op straat) en een zorgverlener in de instelling.


Kennisbronnen over ongevalsonderzoek

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj