Kennisdomein valrisico en valincidenten ouderen in zorg

Kennisdomein over (geaccepteerd) valrisico van Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteiten (bijgewerkt oktober 2020)Kennisdomein over (geaccepteerd) valrisico of valincidenten ouderen

In de ouderenzorg komen val- en tilincidenten voor. Soms is dit een calamiteit. Dan is er sprake van ernstig letsel of van overlijden. In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht speelt het onderwerp vallen (valincidenten) regelmatig een rol. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.

Zie IGJ-rapport 'In openheid leren van meldingen 2016-2017. 


Wanneer moet een valincident bij de Inspectie worden gemeld?

Alleen val calamiteiten moeten worden gemeld bij de IGJ. Van een calamiteit is sprake als er door de val sprake is van ernstig letsel of als een cliënt overlijdt na een val én als sprake was (of een vermoeden is) van tekortkomingen in de zorg.


Risicoinventarisatie valincidenten ouderen

De richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen is een multidisciplinaire evidence-based richtlijn, gericht op het voorkomen van valincidenten bij ouderen. In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor valrisicoschatting, valrisicobeoordeling en interventies, uitgesplitst naar zelfstandig wonende ouderen, ouderen in het verpleeghuis en ouderen in het ziekenhuis. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. In de nieuwe richtlijn zijn aanpassingen gedaan op de valrisicoschatting, zijn er factoren toegevoegd bij de valrisicobeoordeling en zijn de aanbevelingen voor interventies vernieuwd. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een verhoogd valrisico. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een verhoogd valrisico.

In de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Valrisicoschatting bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiënten
 • Risicofactoren
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiënten
 • Testen voor mobiliteit
 • Valrisicoverhogende medicijnen
 • Associatie tussen hart- en vaatziekten en vallen
 • Valrisico verlagende interventie bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiënten, orthostatische hypotensie
 • Patiëntvoorkeuren en compliantieoptimalisering
 • Organisatie van zorg

Kenniscentrum Zorg voor beter

In de verkorte Checklist Veilige Zorg' van Zorg voor Beter zijn verschillende lijsten zijn samengevoegd en geoptimaliseerd volgens de laatste richtlijnen. Tevens stimuleert deze checklist het ondernemen van vervolgacties. De checklist is in juni 2015 aangepast en verbeterd, naar aanleiding van ervaringen van gebruikers.

Zorg voor Beter heeft een mooie pagina over de risico's op vallen herkennen


Gerelateerde richtlijnen bij vallen


Valpreventie, innovatie en tips na vallen bij ouderen


Valrisico bij ouderen - beoordeling

Belangrijke aandachtpunten: niet enkelvoudig, maar multifactorieel, niet alleen periodiek, maar ook bij veranderingcan


Geaccepteerd valrisico in ouderenzorg

Met geaccepteerd valrisico wordt bedoeld dat multidisciplinair is geconstateerd dat het vallen van de cliënt niet vermeden kan worden door de professional of organisatie. Het is een multidiciplinair genomen weloverwogen besluit om valrisico te accepteren en te voorkomen dat er ingrijpende vrijheid beperkende maatregelen worden genomen. Ook als er een geaccepteerd valrisico bij de cliënt is, is het melden van elk volgend valincident via een incidentregistratie wel verplicht.


Overlijden na vallen ouderen

Een artikel over het vraagstuk of een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven kan worden wanneer iemand met dementie in een zorginstelling overlijdt na een fractuur veroorzakende val als deze val samenhangt met het natuurlijke ziekteverloop bij dementie.


De cijfers over valincidenten bij ouderen

Valpreventie bij ouderen loont. Vooral op het gebied van gezondheid, maar ook financieel.


Kenniscentra over valrisico

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling