Kennisdomein valrisico en valincidenten bij ouderen in zorgKennisdomein over (geaccepteerd) valrisico van Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteiten

Kennisdomein over (geaccepteerd) valrisico of valincidenten ouderen

In de ouderenzorg komen val- en tilincidenten voor. Soms is dit een calamiteit. Dan is er sprake van ernstig letsel of van overlijden. 

In de adviezen en de šŸ”— calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht speelt het onderwerp vallen (valincidenten) regelmatig een rol. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.


Wanneer een valincident bij de Inspectie (IGJ) melden?

Alleen valcalamiteiten worden gemeld bij de IGJ. Van een calamiteit is sprake als er door de val sprake is van ernstig letsel of als een cliƫnt overlijdt na een val Ʃn als sprake was (of een vermoeden is) van tekortkomingen in de zorg.


Risicoinventarisatie valincidenten ouderen

Herziene richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen (2017)

De richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen is een multidisciplinaire evidence-based richtlijn, gericht op het voorkomen van valincidenten bij ouderen. In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor valrisicoschatting, valrisicobeoordeling en interventies, uitgesplitst naar zelfstandig wonende ouderen, ouderen in het verpleeghuis en ouderen in het ziekenhuis. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. In de nieuwe richtlijn zijn aanpassingen gedaan op de valrisicoschatting, zijn er factoren toegevoegd bij de valrisicobeoordeling en zijn de aanbevelingen voor interventies vernieuwd. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg van patiĆ«nten met een verhoogd valrisico. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiĆ«nten met een verhoogd valrisico.

In de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Valrisicoschatting bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiĆ«nten
  • Risicofactoren
  • MultifactoriĆ«le valrisicobeoordeling bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiĆ«nten
  • Testen voor mobiliteit
  • Valrisicoverhogende medicijnen
  • Associatie tussen hart- en vaatziekten en vallen
  • Valrisico verlagende interventie bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiĆ«nten, orthostatische hypotensie
  • PatiĆ«ntvoorkeuren en compliantieoptimalisering
  • Organisatie van zorg

Richtlijnen bij vallen

In de verkorte Checklist Veilige Zorg' van Zorg voor Beter zijn verschillende lijsten zijn samengevoegd en geoptimaliseerd volgens de laatste richtlijnen. Tevens stimuleert deze checklist het ondernemen van vervolgacties. De checklist is in juni 2015 aangepast en verbeterd, naar aanleiding van ervaringen van gebruikers.


Valpreventie, innovatie en tips na vallen bij ouderen


Valrisico bij ouderen - beoordeling

Belangrijke aandachtpunten: niet enkelvoudig, maar multifactorieel, niet alleen periodiek, maar ook bij veranderingcan


Geaccepteerd valrisico in ouderenzorg

Met geaccepteerd valrisico wordt bedoeld dat multidisciplinair is geconstateerd dat het vallen van de cliƫnt niet vermeden kan worden door de professional of organisatie. Het is een multidiciplinair genomen weloverwogen besluit om valrisico te accepteren en te voorkomen dat er ingrijpende vrijheid beperkende maatregelen worden genomen. Ook als er een geaccepteerd valrisico bij de cliƫnt is, is het melden van elk volgend valincident via een incidentregistratie wel verplicht.


Verpleegkundige triage na een val

Als een oudere valt, dan kan hij of zij gemakkelijker iets breken. Een onderzoek (triage) door de verzorgende of verpleegkundige na een val is daarom belangrijk.


Overlijden na vallen ouderen

Een artikel over het vraagstuk of een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven kan worden wanneer iemand met dementie in een zorginstelling overlijdt na een fractuur veroorzakende val als deze val samenhangt met het natuurlijke ziekteverloop bij dementie.


De cijfers over valincidenten bij ouderen

Valpreventie bij ouderen loont. Vooral op het gebied van gezondheid, maar ook financieel.


Kenniscentra over valrisico

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-StappenmodelĀ© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj