M'academy - Leercentrum van Move professionals

traplopen

M'academy - scholingsacitviteiten van Move professionals

Move professionals biedt scholingsactiviteiten aan onder de naam M'academy. Hierdoor brengen we een onderscheid aan tussen het advies- en onderzoekswerk en het aanbod aan scholing en training.

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). 


De blended trainingen van Move professionals

Onze standaardtrainingen  voor organisaties organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, de Jeugdzorg en Veilig Thuis zijn:

 1. Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek
 2. Prima plus verdiepingstraining Voorzitter en penvoerder een geoliede tandem in het calamiteitenonderzoek
 3. Prisma review: rechtvaardig leren van incidenten

Daarnaast bieden we op verzoek trainingen en workshops op gebied van specifieke onderzoekvaardigheden, zoals interviewen en desktop brononderzoek of uitvoeren van een locatieschouw

 • Meer informatie over onze trainingen is HIER te vinden

Folders van de trainingen van Move professionals

 Van de trainingen die Move professionals aanbiedt zijn folders beschikbaar en HIER te downloaden op onze website. 


Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut het scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het keurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de eisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van BTW kunnen aanbieden.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)


Opleidingspagina op LinkedIn

Logo MACADEMIE

De afgelopen jaren hebben we ons trainingsplatform verder geprofessionaliseerd. We hebben al onze trainingsactiviteiten op het gebied van het leren van incidenten en calamiteiten ondergebracht in M’academy.

Op LinkedIn hebben we daarvoor een opleidingspagina gekregen. Daardoor is het mogelijk dat je jouw deelname aan de training die je bij ons hebt gevolgd, nu kan toevoegen aan je LinkedIn profiel.

Maak jouw kennis en kunde op het gebied van het leren van incidenten en calamiteiten in de (jeugd) zorg, op LinkedIn zichtbaar door de volgende stappen zetten:

 1. Ga naar je profiel en kies opleiding
 2. Klik rechts bovenaan op +
 3. Typ bij opleiding macademy (klik op het logo van M’academy)
 4. Typ bij studierichting (bijvoorbeeld) Leren van incidenten en calamiteiten in de (jeugd) zorg of basistraining Prima plus calamiteitenonderzoek of Vervolgtraining voorzitter en penvoerder Prisma plus calamiteitenonderzoek
 5. Kies het jaar en de maand waarin je de training volgde en afrondde
 6. Je kan aanvullende nog zelf een beschrijving geven
 7. Als je bij ons de e-learning volgde dan kan je het certificaat dat je hiervoor kreeg nog uploaden bij media toevoegen.

Bekend maken van trainingen

Move professionals brengt haar trainingen over het voetlicht via:


Informatie en inschrijven

Een deelnemer kan zich via de website digitaal inschrijven voor een open training bij Move professionals via het inschrijfformulier bij de betreffende training. De deelnemer ontvangt hiervan automatisch per e-mail een bevestiging van inschrijving. De deelnemer krijgt van ons bericht als de training definitief doorgaat; dit gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk een twee weken voor de trainingsdatum. Ook ontvangt de deelnemer dan alle praktische informatie. Trainingen gaan door bij voldoende (vanaf 4) deelnemers.


Betaling

Deelneming is definitief wanneer het inschrijvingsformulier door ons is ontvangen en niet binnen de 14 dagen bedenkingstijd de inschrijving heeft ingetrokken. Binnen één week na de training ontvangen de cursisten (of opdrachtgever) een betalingsverzoek.


Annulering en wijziging

Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.


Doorschuiven

Een inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de ingeschreven trainingsdatum, kosteloos worden doorgeschoven naar een andere trainingsdatum. Vanaf 4 weken voor de trainingsdatum gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Een vervangende collega sturen is altijd mogelijk.


Accreditatie en PE punten

Move professionals ondersteunt professionals met het aanbieden van accreditatiepunten bij diverse trainingen. 

Nieuw accreditatie SJK 19


Studiebelasting

 • De studiebelasting voor de trainingen Prisma plus basistraining is 8 uur per trainingsdag. 
 • De basistraining kan worden uitgebreid met een verdieping, waarvoor eerst een praktijkopdracht wordt uitgevoerd. De studiebelasting voor deze praktijkopdracht is 4 uur.
 • De verdiepingstraining kan daarna bestaan uit een follow-up met een studiebelasting van 4 uur, of een vervolgtraining, zoals de voorzitter/penvoerdertraining met een studiebelasting van 8 uur.
 • De studiebelasting voor de training SKJ PRISMA plus basis voor calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en Veilig Thuis is totaal 20 uur (basistraining plus verdieping, plus supervisie) om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (20,25 punten), of van Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (13,50 punten).
 • De overige trainingen zijn maatwerk waarvoor de studiebelasting vermeld  wordt in de offerte.

Copyright

Deelnemers aan onze trainingen mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Move professionals.


Privacyverklaring en vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten/deelnemers verstrekt is, wordt als vertrouwelijk behandeld door Move professionals, haar medewerkers en de trainers. Wij verwachten die vertrouwelijkheid ook van onze deelnemers jegens elkaar en jegens de informatie die wij vertrouwelijk met hen delen. Move professionals en M'academy hebben een privacyverklaring opgesteld waaraan alle medewerkers en door ons ingehuurde zzp-ers zich moeten conformeren. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Contactgegevens die worden verstrekt door deelnemers aan trainingen worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor inschrijving op trainingen, aanwezigheidsregistratie en voor het invoeren van accreditatie punten in de daarvoor bestemde registers; alsmede voor het informeren over evaluaties, trainingen, workshops en updates van de leeromgeving van Move professionals. 


Klachtenprocedure

Move professionals en M'academy werken aan een hoge kwaliteit van dienstverlening. Als er klachten zijn vinden we dat spijtig en horen we graag wat er mis ging. We willen ervan leren en we willen de klacht naar tevredenheid van de klager oplossen. Als u een klacht heeft dan kunt u contact met ons opnemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Om het u makkelijk te maken hebben we een klachtenformulier voor u gemaakt. U ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen 2 weken nemen wij contact met u op uw klacht te bespreken.


Evaluatie van de trainingen

Move professionals en M'academy werken aan een hoge kwaliteit van dienstverlening. Om die reden ontvangen alle deelnemers aan onze trainingen na afloop een evaluatieformulier met het verzoek deze in te vullen. 


Contact

Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Scheper, medewerker opleidingen. Wilt u meer informatie over M'academy of onze (incompany) trainingen? Neem dan contact op met partner en adviseur Mirjam van Eerde of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj