Folders over het (trainings)aanbod van Move professionals

paraplu

Folders over calamiteitenonderzoek en de Prisma methode

Calamiteitenonderzoek in de zorg

 Prisma klachtonderzoek

 Prisma vooronderzoek

 Prisma zorgnetwerkonderzoek (ketenonderzoek)

 Prisma teamscan

 Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerker(s)

 Externe ondersteuning van uw interne calamiteitencommissie (extern voorzitter)

 Innovatie, verandering en beleid

 Bestuurscoaching

De leercasus

De praktijkgerichte richtlijn


Folders Prisma plus methode

 Uitleg over de Prisma methode

 Prisma+ 8-Stappenmodel voor calamiteitenonderzoek

Gatenkaasmodel


Folder Prisma plus voor calamiteitenonderzoek hybride leertraject (e-learning) voor de zorg, de jeugdzorg en Veilig Thuis en het sociaal domein

 Prisma plus hybride leertraject voor de Prisma plus basistraining voor alle sectoren in de zorg, de jeugdzorg en Veilig Thuis en het sociaal domein


Folders andere Prisma methode trainingen voor calamiteitenonderzoek

Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de (jeugd)zorg

Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de jeugdzorg

Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de zorg

Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de zorg

Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de zorg


Folders andere Prisma trainingen voor leren van incidenten (Prisma light)

 Veilig Leren van incidenten (Prisma light)


Folder M'Academy leercentrum

 Klachtenprocedure M'academy


Nieuwsbrieven - Move professionals

Nieuwsflits december 2020

Nieuwsflits juni 2020

Nieuwsbrief april 2019


Algemene informatie - Move professionals

 Privacyverklaring

Routebeschrijving naar onze locatie (OV)

Routebeschrijving naar onze locatie (auto)

 Algemene voorwaarden

Klachten en tuchtreglement OO&A


Gedragsregels - Move professionals

 Gedragsregels OOA


 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling