Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmelding

Prisma ketenonderzoek, calamiteitenonderzoek netwerkzorgmelding - Move professionals


Prisma calamiteitenonderzoek waarbij meerdere zorgaanbieders zijn betrokken

Zorg wordt allang niet meer verleend binnen de grenzen van één organisatie. Heel vaak zijn meerdere organisaties (ketenpartners) betrokken. Ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn vaak betrokken bij de zorg en daarmee ook bij een 🔗calamiteit. Het verdient de voorkeur om een calamiteit gezamenlijk te onderzoeken en deze gezamenlijk te melden. Hiervoor is het wenselijk, dat de zorgorganisatie die de regie voert binnen de keten, de melding doet en de regie neemt in het opstarten van het onderzoek en hierbij de ketenpartners betrekt. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden.

Prisma onderzoek netwerkzorgmelding

Soms gaat de melding over een incident of calamiteit tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en/of hulpverleners uit het sociaal domein. Als het gaat om drie of meer zorgaanbieders, die min of meer gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt, dan noemt de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd dit een netwerk zorgmelding.

Onafhankelijk Prisma onderzoek netwerkzorgmelding

Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken waarbij meerdere zorgaanbieders en soms andere ketenpartners zijn betrokken. Omdat we werken met specialisten uit verschillende werkvelden kennen we de context van uw organisatie. Wij kunnen snel aan de slag en zorgen ervoor, dat het onderzoek binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd en opgeleverd. Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. Dat betekent, dat we op de hoogte zijn van de eisen van de wettelijke kaders, de richtlijnen van de IGJ, de normen van het werkveld en de laatste stand van zaken wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de thema's die we onderzoeken. We werken integer en discreet. 🔗 Wij hebben onderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  De adviseurs van Move professionals zijn breed inzetbaar om verschillende rollen in het onderzoek te vervullen zoals:

 • geheel zelfstandig uitvoeren van het onderzoek als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is;
 • onafhankelijk extern voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit;
 • begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoek vaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek;
 • trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek in de Siremethode en Prismamethode.

Risico's samenwerking in zorgnetwerken

Bij Prisma calamiteitenonderzoeken in zorgnetwerken wordt gekeken naar de samenwerking tussen de zorgaanbieders en eventueel andere ketenpartners (uit het sociaal domein). Calamiteiten kunnen plaatsvinden omdat de risico's in die samenwerking niet, of niet voldoende in beeld zijn. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

 • afstemming in de zorg en op elkaar aansluitende zorg;
 • de informatieoverdracht;
 • eenduidigheid in signalering en beoordeling;
 • het op tafel komen van dilemma’s en knelpunten;
 • regie en verantwoordelijkheid.

Infographic Wat zijn de risico's in zorgnetwerken?

infographic wat zijn de risico's in zorgnetwerken calamiteitenonderzoek


Veelgestelde vragen over netwerkzorgmelding

Op de website van de IGJ worden veelgestelde vragen beantwoord zoals:

 • Wie doet de netwerkzorgmelding?
 • Hoe zit het met de privacy?
 • Hoe zit het als ook partijen zijn betrokken uit het sociaal domein?

zie🔗 Vragen over netwerkzorgmeldingen


Betrokkenheid van vrijwilligers en mantelzorger bij zorgnetwerken

Mantelzorgers en vrijwilligers vormen met zorgprofessionals een liefdevol en steunend (zorg)netwerk om mensen die (langdurige) zorg krijgen.  Mantelzorgers en vrijwilligers voeren in of namens zorginstelling steeds vaker zorghandelingen uit. De IGJ bouwt aan een kennisdomein om aan zorginstellingen duidelijk te maken wat belangrijke waarborgen zijn om goede en veilige zorg te leveren?


Factsheet over calamiteit in zorgketen

Zorgaanbieders melden op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) calamiteiten in de zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft hiervoor een factsheet opgesteld: 🔗 Calamiteiten in een zorgnetwerk [Factsheet]

Informatie over toezicht op zorgnetwerken

Op de website van de IGJ is informatie te vinden over het toezicht op zorgnetwerken 🔗 Toezicht op zorgnetwerken

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj