Portfolio - Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Move professionals is specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Move professionals is specialist in onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek

Vanuit ons bureau in Utrecht werken wij voor opdrachtgevers in heel Nederland in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, maatschappelijke organisaties en de ggz. Onze klanten zitten onder andere in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Breda, Middelburg, Groningen en Flevoland.

Wij hebben jarenlange ervaring met onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek, onderzoek naar geweld in de zorg en zorgrelatie en ander Prisma onderzoek binnen de langdurige zorg (Wlz) zoals de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de forensische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen locaties. Het sociaal domein (WMO), zoals de maatschappelijke opvang. De jeugdzorg, zoals de residentiële jeugdhulp, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming, veilig thuis, voor zorgboederijen en gezinshuizen en voor koepels en brancheorganisaties voor gezinshuizen en zorgboerderijen.

Wij kunnen snel aan de slag. Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek.Dat betekent, dat we op de hoogte zijn van de eisen van de wettelijke kaders, de richtlijnen van de IGJ, de normen van het werkveld en de laatste stand van zaken wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de thema's die we onderzoeken. We werken integer, respectvol en discreet.

Onderstaand een aantal organisaties waarvoor wij 🔗 Calamiteitenonderzoek en onderzoek naar geweld in de zorgrelatie hebben uitgevoerd en 🔗 Prisma trainingen voor calamiteitenonderzoek en leren van incidenten hebben verzorgd.


Opdrachtgevers Move professionals

De Binnenvest
Accare Prinsenstichting
Huis van de straat Jeugddorp de glind  
     
         

 

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj