Prisma plus trainingen voor calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

mensen

Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en het scholingsaanbod is BTW vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van btw kunnen aanbieden. 🔗 Meer informatie


Move professionals geeft incompany trainingen in de (jeugd)zorg

Actief leren

Onze trainingen zijn geheel vernieuwd. Niet meer apart in een trainingslokaal, en niet meer droog oefenen met een casus. Maar wel in je eigen praktijk zelf actief aan de slag met een actuele casus of eigen onderzoeksthema, zoals agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder de begeleiding van een ervaren onderzoeker leren deelnemers met elkaar een onderzoek in te richten en uit te voeren door te oefenen met een realistische casus en een praktijkopdracht.

Alle trainingen worden incompany aangeboden. Open inschrijvingen zijn (beperkt) mogelijk, vooral bedoeld voor (nieuwe) leden van al door ons getrainde onderzoekscommissies. Alle deelnemers aan onze Prisma plus trainingen krijgen na afloop toegang tot onze cursistenpagina met daarin een schat aan informatie voor het calamiteitenonderzoek. Daarnaast bieden wij aan al onze cursisten GRATIS een telefonisch spreekuur waarin we vragen beantwoorden en meedenken in oplossingen. 🔗Meer informatie  


Prisma plus basistraining voor calamiteitenonderzoek

Het Prisma plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek. Er worden branche specifieke trainingen gegeven, door ervaren trainers bekend met het werkveld. Onderwerpen zijn o.a. de samenstelling van de commissie, het gatenkaasmodel, het opbouwen van verschillende soorten reconstructies, het belang van de context. Deelnemers leren onderzoek te doen dat voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en andere toezichthouders. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

In dit leertraject besteden we nadrukkelijk aandacht aan zowel de kennis als de vaardigheden als de beroepshouding. Je krijgt de kennis aangereikt om een Prisma plus calamiteitenonderzoek uit te kunnen voeren. Je ontwikkelt vaardigheden om het onderzoeksproces aan anderen over te dragen en de stappen gestructureerd te doorlopen. Je werkt aan een neutrale en onafhankelijk beroepshouding die waarderend is en die de schadelijke gevolgen van de calamiteit voor alle betrokkenen erkent.

Bekijk onze uitgebreide folder 🔗  Prisma plus basistraining voor calamiteitenonderzoek


Prisma plus training voor voorzitter – penvoerder in calamiteitenonderzoek

Voor professionals die in hun eigen organisatie(s) de rol van voorzitter en/of penvoerder van de calamiteitenonderzoekscommissie vervullen, hebben wij een exclusieve incompany training ontwikkeld waarin zij de kennis, vaardigheden en houding verwerven om die rol te vervullen aan de hand van een actuele casus die speelt of heeft gespeeld in de eigen organisatie. In deze intensieve training leren (jeugd)zorgprofessionals aan de hand van het Prisma plus 8-stappenmodel voor calamiteitenonderzoek, hoe zij als voorzitter en/of penvoerder een onderzoeksteam in de eigen organisatie(keten) stap voor stap begeleiden. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering, reconstructie, classificatie, oorzakenboom en rapportages. Er worden handvatten en technieken aangereikt om het onderzoeksproces gestructureerd te begeleiden en om alle informatie gedurende het hele calamiteitenonderzoek systematisch te ordenen. Bekijk onze uitgebreide folder 🔗 Prisma plus training voor voorzitter – penvoerder in calamiteitenonderzoek


Prisma review voor het rechtvaardig leren van incidenten in de zorg

Prisma review e-learning en Prisma review train-de-trainer

Voor het uitvoeren in teamverband van Prisma reviews van incidenten zijn er twee varianten beschikbaar. De uitgebreide en complete interactieve e-learning voor zorgmedewerkers én de train-de-trainer variant waarin deelnemers leren een prisma review in de eigen organisatie te begeleiden.

Wat is een Prisma review?

Prisma review is een praktijkgerichte, gestructureerde manier om incidenten, fouten en risico’s in teamverband te bespreken, te analyseren en er lessen uit te trekken.

Zorgorganisaties en professionals zijn verplicht om zichtbaar te maken hoe zij leren van incidenten. Niet alleen registeren maar aantoonbaar leren en verbeteren, dat is de uitdaging. De Prisma Review is speciaal ontwikkeld om incidenten en fouten in de eigen organisatie (team of vakgroep) op professionele wijze te bespreken en te analyseren. In een Review pakt een team gezamenlijk een incident of risico aan om kort en krachtig met behulp van de Prisma review stappenplan te komen tot de kern van de casus. Deelnemers gaan met gerichte actiepunten naar huis. Voor calamiteitenonderzoek zijn deze trainingen minder geschikt.

E-learning als basis

In de interactieve e-learning leren deelnemers hoe zij een casus kunnen selecteren, hoe men zich kan voorbereiden op een review en welke stappen doorlopen worden om een incident respectvol, schuldvrij en gestructureerd te kunnen bespreken. Ze leren een situatie praktisch en systematisch analyseren. Ook krijgen ze een eenvoudige manier aangereikt om een risicoanalyse te maken die wel werkt! Een relatief snelle en slimme manier om het risicobewustzijn te vergroten en systematisch samen te leren met inzet van de eigen ervaring en deskundigheid!

Train-de-trainer

In de train-de-trainer variant leren deelnemers een Prisma review veilig en deskundig te begeleiden. Deelnemers bereiden samen met een ervaren trainer de Prisma review voor en voeren deze vervolgens in daadwerkelijk uit met een team in hun eigen organisatie. Na enige weken volgt een terugkom bijeenkomst waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainer worden besproken en van feedback voorzien. Ook is er ruime aandacht voor het praktisch inbouwen in de eigen werkprocessen. LET OP: deze training is niet geschikt voor calamiteitenonderzoek.

Bekijk onze uitgebreide folder 🔗Prisma review voor het rechtvaardig leren van incidenten in de zorg  


Prisma plus verdieping, oefen- en opfris workshops

Voor deelnemers die de Prisma plus basistraining hebben gevolgd

Workshops en verdiepingstrainingen om de calamiteiten onderzoek vaardigheden te versterken. In zeer praktijkgerichte trainingen ontwikkelt u de vaardigheden om één of meer van de stappen uit het Prisma plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek professioneel te kunnen uitvoeren. Aan de hand van uw eigen casuïstiek en/of eigen vragen en knelpunten in de praktijk. Voor calamiteiten onderzoekers die al ervaring hebben met het doen van professioneel calamiteitenonderzoek. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj