Kennisdomein evenementenzorg - Move professionals

Calamiteitenonderzoek over de zorg bij evenementen

Kennisdomein over evenementenzorg en Prisma calamiteitenonderzoek

Bij evenementen zoals bijvoorbeeld de marathon, festivals, de vierdaagse of bij concerten bieden vrijwilligers en zorgprofessionals zorg aan bezoekers en deelnemers.  Denk hierbij aan eerste hulp bij ongelukken (EHBO), verpleegkundige zorg, medische zorg en spoedzorg. 

Als een organisatie zorg verleent op een evenement, dan valt deze evenementenzorg onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Hiermee valt de evenementenzorgorganisatie onder het toezicht van de IGJ en worden calamiteiten gemeld bij de IGJ. Move professionals ondersteunt evenementenzorgorganisaties bij het uitvoeren van Prisma calamiteitenonderzoek.


Veldnorm evenementenzorg

In 2022 is de Veldnorm evenementezorg (VNEZ) vastgesteld. De VNEZ is een veldnorm voor goed professioneel organisatorisch en medisch handelen in de evenementenzorg. Ook is het een gedragscode voor medewerkers van aanbieders van deze zorg. De veldnorm kwam tot stand met hulp van een groot aantal partijen en veel evenementenzorgorganisaties gaan hiermee akkoord. 


Toetsingskader Toezicht

In dit toetsingskader staat wat de Inpectie beoordeelt en toetst in de evenementenzorg.


IGJ en evementenzorg


GGD en GHORR handreiking bij evenementen

Deze handreiking van GGD en GHORR is bedoeld voor: vergunningverleners namens de gemeente, wethouders als verantwoordelijke voor Gezondheid, ambtenaren bij gemeenten met evenementen in portefeuille, professionals van GHOR en GGD  en organisatoren van evenementen.


Kenniscentra veiligheid evenementen

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj