Move professionals - specialist in veilige zorg en calamiteitenonderoek

Move professionals - specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Expertisecentrum voor veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek in de zorg

Move professionals is specialist in veilige zorg en🔗calamiteitenonderzoek en ondersteunt organisaties 🔗in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de GGZ, beschermd wonen en in het sociaal domein bij het werken aan een goede en veilige omgeving voor cliënten en medewerkers. 

Move professionals uit Utrecht is opgericht door Mirjam van Eerde. Inmiddels werkt zij samen met een vaste partner, Cora Ledder. Daarnaast zijn er flexibele medewerkers. Wij hebben gewerkt als manager, beleidsadviseur, trainer, calamiteitenonderzoeker, organisatieadviseur, maar zijn ooit gestart met de voeten in de klei, als (jeugd) hulpverlener en Z-verpleegkundige. Die basis heeft onze visie gevormd. Na al die jaren zijn we op elk organisatieniveau actief. Direct klantcontact, minimale overhead, werkend met ervaren specialisten uit uw eigen branche. 

Professionele en veilige zorg - De expertise en de passie van Move professionals

Onze expertise en passie ligt in het versterken van de professionele zorg in het hart van de organisatie: het primaire proces. De duurzame en betrokken inzet van de medewerkers bepaalt het gezicht en de vitaliteit van de organisatie. Zelfbewuste medewerkers maken het verschil voor cliënten! Goed luisteren naar de klant, de cliënt, de bewoner en zijn naasten. Eigen regie, juist ook wanneer mensen afhankelijk zijn of worden van zorg of ondersteuning van anderen. Samen met cliënten, jong of oud, burgers, teams, professionals en management waardevolle en veilige zorg en dienstverlening creëren. Ook in tijden van schaarste en turbulentie. Creatief en tegendraads brengen we organisaties in hun kracht. Wij ontwikkelen heldere en praktijkgerichte adviezen en helpen deze waar nodig in praktijk te brengen. We doen dat zo, dat zelforganisatie, het lerend vermogen en de veiligheid worden versterkt. 

Expertisecentrum voor veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Wij staan dichtbij het werkveld en kennen de professionele praktijk. Wij kijken naar de bedoeling van de organisatie en vanuit die kern kijken we naar de organisatie als geheel. Wij hebben brede en jarenlange ervaring met alle thema's, die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces van uw organisatie.

Veel expertise over het leren van calamiteiten

Wij verzamelen actuele kennis over calamiteitenonderzoek, calamiteiten en hoe calamiteiten kunnen worden voorkomen in een rechtvaardige (just) culture. 

Move professionals deelt kennis over veilige zorg met professionals

Wij delen kennis door in onze kennisdomeinen expertise beschikbaar te stellen in onze kennisdomeinen, we delen onze kennis door mee te denken met professionals op de werkvloer, door hen te coachen tijdens calamiteitenonderzoeken die ze zelf uitvoeren en door het geven van trainingen om calamiteitenonderzoekers op te leiden.

Move professionals doet onderzoek naar calamiteiten in de zorg 

Als expertisecentrum doen we ook zelf calamiteitenonderzoek. Ons bureau bestaat sinds 2012 en in die jaren hebben we ons gespecialiseerd op het gebied van veilige zorg. We hebben veel calamiteitenonderzoeken uitgevoerd en zijn deskundig en ervaren.

Brede kennis van sectoren jeugdzorg, langdurige zorg en ggz

We zijn specialist in calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en de langdurige zorg. We hebben onderzoeken uitgevoerd in de ouderenzorg, de thuiszorg, beschermd wonen, het sociaal domein, de verpleeghuiszorg, de forensische zorg, de ggz, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, veilig thuis.

Move professionals werkt samen met deskundigen

Daarnaast werken we als expertisecentrum samen met andere deskundigen die meedenken in specifieke onderzoeksvraagstukken.

Leren van incidenten - De kracht van Move professionals uit Utrecht

Onze kracht is dat wij met verstand van veranderingsprocessen en vanuit de bedoeling van uw organisatie de professionele zorg in beweging brengen. Wij zijn positief kritisch en leveren een bijdrage aan een rechtvaardige cultuur in organisaties door te kijken naar feiten en omstandigheden, door te ontschuldigen en door het erkennen van schade, pijn en verdriet. We zetten ons in voor eigen regie van professionals, ook in ketensamenwerking en we geven inhoudelijke advisering op zorgveiligheid en kwaliteit.

Door Prisma analyse waarde toevoegen

Verschil maken. Een stem (terug) geven aan cliënten en professionals. Omdat eigen regie en zelforganisatie in de zorg aandacht nodig hebben. Het gaat niet vanzelf. Cliënten en professionals kunnen elkaar versterken, door samen te werken en naar elkaar te luisteren. Als dat lukt ontstaan er prachtige dingen. Als dat niet lukt willen wij graag onze ervaring, kennis en aandacht inzetten om de organisatie slimmer, leuker en veiliger te maken!

We gaan hierover graag met u in gesprek. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via ons 🔗contactformulier. Kijk ondertussen ook eens op onze pagina met 🔗ons aanbod. Of misschien zijn 🔗de trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten iets voor u.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of vul ons contactformulier in


Contact: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_nmv logo_crkbo logo_skj