Prisma methode - vooronderzoek

Prisma vooronderzoek door Move professionals

Prisma methode vooronderzoek in de zorg en de jeugdzorg

Soms is niet duidelijk of een gebeurtenis een calamiteit is in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en of een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodig is. Een zorgaanbieder kondigt dit wel aan bij de IGJ (melden bij ‘andere meldingen’) en heeft dan maximaal 6 weken de tijd om dit te onderzoeken. Als uit dit onderzoek blijkt, dat er sprake is van een calamiteit in de zin van de wet, dan wordt dit gemeld bij de IGJ en wordt aanvullend 🔗calamiteitenonderzoek gedaan.

Move professionals kan dit vooronderzoek, eventueel samen met de eigen interne commissie, inrichten en uitvoeren. Wij geven schriftelijk beargumenteerd antwoord op de vraag of de gebeurtenis een calamiteit is, in de zin van de wet. U ontvangt van ons een compacte en heldere rapportage, die u met betrokkenen kan delen. 


Wat is een calamiteit in de zorg?

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.’ Om te beoordelen of een ernstige gebeurtenis een 🔗 calamiteit is, wordt in het vooronderzoek gekeken naar:

  1. Is hier sprake van een niet beoogde gebeurtenis?
  2. Is hier sprake van een onverwachte gebeurtenis?
  3. Heeft deze gebeurtenis betrekking op de kwaliteit van de zorg?
  4. Heeft deze gebeurtenis geleid tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt? 

Infographic Wat doe je in een Prisma vooronderzoek?

Infographic over wat een calamiteit in de zorg is, wat een vooronderzoek is


Incident of calamiteit

Meer informatie over de beoordeling of er sprake is van een incident of calamiteit: Meer informatie over het melden bij de IGJ 

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj