Aanbod Move professionals

Aanbod diensten Move professionals bureau calamiteitenonderzoek

Move professionals uit Utrecht werkt ðŸ”— samen met organisaties aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid.  Samen met cliënten en professionals werken wij als adviesbureau in de zorg aan oplossingen voor knelpunten en risico’s. Wij hebben jarenlange ervaring met onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek, onderzoeken naar geweld in de zorg en zorgrelatie en ander onderzoek binnen de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de forensische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen locaties, de maatschappelijke opvang, de residentiële jeugdhulp, jeugdzorgPlus, jeugdbescherming, veilig thuis en voor koepels en brancheorganisaties voor gezinshuizen en zorgboerderijen. 

Move professionals heeft kennis over calamiteiten in de zorg en Prisma onderzoek. Wij doen zelf onderzoek naar calamiteiten in de langdurige zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, thuiszorg, beschermd wonen en het sociaal domein. We geven professionals advies, coaching en training over veilige zorg, het leren van calamiteiten en het zelf uitvoeren van calamiteitenonderzoek met het Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek. Wij delen onze kennis in onze kennisdomeinen.

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat knelpunten alleen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Niet top-down, maar vanuit het perspectief van de cliënt en zijn familie en vanuit de professionals. Wij doen niet aan luchtfietserij en zetten geen vage stippen aan de horizon, maar met onze voeten in de klei werken we samen aan slimme oplossingen die wel werken. 

Move professionals in Utrecht, specialist in veilige zorg!

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj