Move professionals is gericht op leren en reflecteren

leercasus

Professionals leren en reflecteren

Move professionals is in de Prisma onderzoeken die zij in opdracht onafhankelijk uitvoert altijd gericht op de verbeterpunten die professionals zelf zien. We vinden het belangrijk om zelfreflectie bij professionals te stimuleren. Omdat voor professionals het nadenken over het eigen handelen een essentieel onderdeel van hun professioneel handelen in de (jeugd)zorg. Immers in de zorgrelatie tussen een cliënt, een jongere en de professionals is altijd sprake van afhankelijkheid en machtsongelijkheid omdat een cliënt altijd in een bepaalde mate afhankelijk is van zijn of haar zorgverlener. Een (jeugd)zorgprofessionals is zich daarvan bewust, reflecteert hierop en gaat daar respectvol mee om.

Binnenkort verschijnt op deze pagina het aanbod van Move professionals dat gericht is op leren en reflecteren: leerbijeenkomsten en Prisma reflectieonderzoek. 

Nu al weten wat we doen? 🔗  Neem gerust contact met ons op.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj