Onze werkwijze ter voorkoming verspreiding Covid-19 (Coronavirus) - Move professionals

Onze werkwijze ter voorkoming verspreiding Covid-19 (Coronavirus) - Move professionals

CORONAVIRUS (COVID-19)

Uw gezondheid staat voorop bij Move professionals. Move professionals volgt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Wij volgen de lijn die door de Rijksoverheid is uitgezet en hebben onze werkwijzen aangepast om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te voorkomen. 

Welke werkwijzen wij hiervoor nu volgen, leest u hier.

Prisma onderzoeken Move professionals - met waarborgen ter voorkoming van verspreiding Covid-19

Move professionals voert Prisma calamiteitenonderzoeken uit. Zolang de Corona restricties gelden worden de interviews  door ons met betrokken cliënten en medewerkers telefonisch of via beeldbellen gehouden. Interviews met familie en nabestaanden kunnen ook face-to-face plaatsvinden als de geldende regels in acht genomen kunnen worden. Voor sommige onderzoeken kan een locatieschouw relevant zijn. Zolang de Corona restricties gelden voert Move professionals zelf geen locatieschouw uit. Move professionals werkt altijd met een onafhankelijk contactpersoon op de locatie. Als het voor het belang is voor het onderzoek zullen wij deze contactpersoon vragen om deze locatieschouw met behulp van foto of film voor ons uit te voeren. Bij onze onderzoeken zijn altijd interne commissieleden betrokken in ieder geval bij het inrichten van het onderzoek en bij de analyse. Deze bijeenkomsten worden zolang de Corona restricties gelden via conferce call of beeldbellen gehouden.

Move professionals sluit voor de keuze voor de vorm en het gekozen medium (platform) aan bij wat gebruikelijk is binnen de organisatie. Waarbij we ervan uitgaan dat de veiligheid van de systemen en de privacy in de organisatie is geborgd. Voorafgaand aan de overleggen maakt Move professionals met de deelnemers afspraken om tijdens de gesprekken hardop geen persoonsgegeven te delen.

Trainingen Move professionals - hygiënemaatregelen

Op dit moment geven wij geen trainingen, maar wel online ondersteuning. Tijdens onze trainingen nemen we de volgende  hygiënemaatregelen die voorafgaand aan de training onder de aandacht van de deelnemers worden gebracht.

 1. Groeten zonder aanraking.
 2. Minstens 1,5 meter afstand houden.
 3. Deelnemers die ziek of verkouden zijn, kunnen zich kosteloos afmelden voor de training.
 4. Deelnemers aan onze trainingen ontvangen een tasjes met handgel of handzeep en papieren zakdoekje om tijdens de training te gebruiken.

Incompany trainingen Move professionals - waarborgen voor afstand tussen de deelnemers

Als we incompany trainingen geven, dan draagt onze opdrachtgever zorg voor een trainingsruimte die het mogelijk maakt om tussen de deelnemers onderling en tussen de trainer en de deelnemers minimaal 1,5 meter afstand in acht te nemen. Voorafgaand aan de training zal de trainer van Move professionals hygiëne afspraken maken met de deelnemers om de onderlinge afstand tijdens de training te waarborgen.

Open inschrijving trainingen Move professionals - waarborgen voor afstand tussen de deelnemers 

Onze trainingen met open inschrijving worden gegeven in een trainingsruimte waar de onderlinge afstand tot elkaar op 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Voorafgaand aan de trainingen worden door Move professionals afspraken gemaakt om de onderlinge afstand tijdens de training te waarborgen. Zolang de restricties gelden wordt aan de deelnemers gevraagd om zelf brood mee te nemen voor de lunch, hierdoor kan die onderlinge afstand beter worden gewaarborgd. Koffie, thee, water en versnaperingen worden door Move professionals verzorgd.

Overige opdrachten

Move professionals zal voor overige werkzaamheden en opdrachten steeds op maat met de opdrachtgever en deelnemers afspraken maken waarmee de dan geldende leefregels recht wordt gedaan.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling