Vrijheidsbeperkende maaregelen Jeugdzorgplus

Move professionals verzamelt kennis vrijheidsbeperkende maatregelen Jeugdzorgplus

Kennisdossier vrijheidsbeperkende maatregelen Jeugdzorgplus

Factheet IGJ terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed in het eerste kwartaal van 2019 een inventariserend onderzoek bij veertien locaties van Jeugdzorgplus instellingen. De inspectie onderzocht hoe deze instellingen invulling geven aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen op de gesloten groepen. Daarbij keek de inspectie naar de positieve ontwikkelingen: wat gaat goed? Zijn er goede voorbeelden? Maar ook: wat kan nog beter en waardoor lukt het nog niet? Link naar de factsheet


Samenloop Wet Zorg en Dwang (WZD) en Jeugdwet

 


Kenniscentra over zorg en drang in Jeugdzorg

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd