Wie we zijn

Mirjam van Eerde (1964), MA Management & Innovation, is oprichter van Move professionals. Ruime en brede ervaring in verschillende sectoren en organisaties als (jeugd)hulpverlener, manager, beleidsadviseur, organisatieadviseur, hoofd van een expertise centrum, calamiteitenonderzoeker & docent, hebben haar de bouwstenen geleverd voor Move professionals. Onder het motto goede zorg is slimme en veilige zorg, en een goede organisatie is ook een slimme en veilige organisatie, heeft zij Move professionals in enkele jaren uitgebouwd tot wat het nu is. Gedegen kennis, gecombineerd met een kritische geest, lef en humor vormen de basis van haar werk. Mirjam weet mensen op elk niveau aan het denken te zetten en te versterken, stimuleert reflectie en dwars denken. Omdat veilige zorg vraagt om kritische en alerte medewerkers, die oog hebben voor risico’s en voor succesfactoren. Mirjam houdt van moeilijke situaties, 'lastige' cliënten en complexe vraagstukken. Juist dan komen mensen en organisaties in beweging!

Mirjam van Eerde

Cora Ledder (1962) studeerde WO Bestuurskunde aan de Erasmus in Rotterdam en werkte daarna als bestuurssecretaris en senior beleidsadviseur in verschillende organisaties. Al snel nam ze coördinerende functies op zich. Daarna was ze een aantal jaren werkzaam als intern organisatie adviseur voordat ze zich ook als zelfstandig adviseur vestigde. Cora is een positieve criticus, die zich heeft gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken, teamontwikkeling en management – en bestuurs-ondersteuning. Cora voelt zich thuis op het snijvlak van mens en organisatie en hoe die zich tot elkaar verhouden. Cora is goed in de analyse en de vertaling daarvan naar slimme oplossingen en creatieve tools en werkvormen. Door haar achtergrond als verpleegkundige in de VG staat zij dicht bij de professionals en begrijpt de passie maar ook de valkuilen en blinde vlekken. Cora is duidelijk over de doelen en de weg ernaar toe. Zij heeft humor, is vriendelijk, heeft oog voor mens en relaties, maar is ook zakelijk en concreet. Maar vooral daagt Cora uit om te leren!

Cora Ledder

Hoe kon het gebeuren dat deze talentvolle 17-jarige jongen een einde aan zijn leven maakt?

Vorig jaar hebben we voor een gemeente een Prisma calamiteitenonderzoek gedaan naar een suïcide van een jongen die in beeld was bij jeugdhulp. Als een calamiteit plaatsvindt dan doen jeugdhulpverleners hier altijd onderzoek naar om ervan te leren voor soortelijke gebeurtenissen. Hieronder de casus en de leer- en verbeterpunten.

De jongen wilde componist worden, maar werd niet toegelaten op de gewenste vervolgopleiding. Hij kreeg daar te horen dat hij geen talent had. Hij trok zich terug en kreeg conflicten thuis.

Zijn ouders zochten namens hun zoon hulp bij het wijkteam. Eigenlijk wilde hij niet, maar hij bewoog mee. Hij kreeg een indicatie en mocht zelf een hulpverlener uitkiezen die geschikt leek. Het werd een coach. Die coach had geen wachtlijst en een leuke website. Het was een vlotte man die jongeren begeleide bij het versterken van zelfbeeld en eigen regie. Tijdens de coaching ging de zoon ging steeds meer uit contact thuis. De coach hield het contact met de ouders af. Hij was er alleen voor de jongen.

De bezorgde ouders zochten  contact met school en de huisarts, maar omdat hun zoon al bijna 17 was en hij op dat moment geen contact wilde met zijn ouders werden zij niet betrokken.De huisarts wilde wel verwijzen naar de ggz, maar dan moest zoon wel meekomen.

De zorgen van ouders namen toe omdat zoon alleen nog op zijn kamer zat, in het donker, druk was met zijn laptop en volledig uit contact. Ouders trokken aan de bel bij school, huisarts en coach. Daar kregen ze de boodschap zich niet bemoeien en hun zoon los te laten omdat hij op eigen benen wilde staan. Ten einde raad lukte het de ouders om met hulp van familie een intake te regelen bij de ggz. Dat kwam te laat. De jongen maakte daags voor de intake een einde aan zijn leven.

Wat ging hier mogelijk mis?

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 5. Valrisico
 6. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 7. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 8. Medicatieveiligheid
 9. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 10. Zelfdoding
 11. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma Vooronderzoek
 4. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 5. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 6. Meldingen Wvggz en Wzd
 7. Expert Toetsing en Feedback op Intern Onderzoek
 8. Toegepast Onderzoek
 9. Andere Prisma Onderzoeken
 10. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 11. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 12. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 13. Kwaliteitsmanagement
 14. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 15. Werkplekleren (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, Prisma+ training, Prisma InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling