Wie we zijn

Mirjam van Eerde (1964), MA Management & Innovation, is oprichter van Move professionals. Ruime en brede ervaring in verschillende sectoren en organisaties als (jeugd)hulpverlener, manager, beleidsadviseur, organisatieadviseur, hoofd van een expertise centrum, calamiteitenonderzoeker & docent, hebben haar de bouwstenen geleverd voor Move professionals. Onder het motto goede zorg is slimme en veilige zorg, en een goede organisatie is ook een slimme en veilige organisatie, heeft zij Move professionals in enkele jaren uitgebouwd tot wat het nu is. Gedegen kennis, gecombineerd met een kritische geest, lef en humor vormen de basis van haar werk. Mirjam weet mensen op elk niveau aan het denken te zetten en te versterken, stimuleert reflectie en dwars denken. Omdat veilige zorg vraagt om kritische en alerte medewerkers, die oog hebben voor risico’s en voor succesfactoren. Mirjam houdt van moeilijke situaties, 'lastige' cliënten en complexe vraagstukken. Juist dan komen mensen en organisaties in beweging!

Mirjam van Eerde

Cora Ledder (1962) studeerde WO Bestuurskunde aan de Erasmus in Rotterdam en werkte daarna als bestuurssecretaris en senior beleidsadviseur in verschillende organisaties. Al snel nam ze coördinerende functies op zich. Daarna was ze een aantal jaren werkzaam als intern organisatie adviseur voordat ze zich ook als zelfstandig adviseur vestigde. Cora is een positieve criticus, die zich heeft gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken, teamontwikkeling en management – en bestuurs-ondersteuning. Cora voelt zich thuis op het snijvlak van mens en organisatie en hoe die zich tot elkaar verhouden. Cora is goed in de analyse en de vertaling daarvan naar slimme oplossingen en creatieve tools en werkvormen. Door haar achtergrond als verpleegkundige in de VG staat zij dicht bij de professionals en begrijpt de passie maar ook de valkuilen en blinde vlekken. Cora is duidelijk over de doelen en de weg ernaar toe. Zij heeft humor, is vriendelijk, heeft oog voor mens en relaties, maar is ook zakelijk en concreet. Maar vooral daagt Cora uit om te leren!

Cora Ledder

De jongen had een niet herkende onwikkelingsstoornis. Hij verloor zijn perspectief toen hij te horen kreeg dat hij geen talent had. Zijn ouders die hem tot dan toe gesteund en gestimuleerd hadden, vonden nu dat hij zich moest richten op een andere opleiding. Daardoor werden zij in zijn ogen onbetrouwbaar. Zij hadden eerder zijn talent benoemd en hij had hen geloofd dat hij een goede componist kon worden. De coach zette niet in op het verdriet en rouw door verlies aan perspectief, maar zette in op eigen regie en keuzes. Hij had geen anamnese gedaan en had geen beeld van de jongen noch van de gezinssituatie. Zijn motivatie hiervoor was dat ieder mens met een schone lei mag beginnen. Het netwerk van de jongen werd niet betrokken en werd niet versterkt. Hierdoor raakte hij meer geïsoleerd. Door zijn leeftijd werd zijn wens om zijn ouders niet te betrekken zonder meer opgevolgd en werd zijn boodschap dat zij niet goed voor hem waren, niet goed begrepen.

Zo kon het gebeuren dat deze jongen geen andere uitweg zag en een einde aan zijn leven maakte.

Lessen die wij uit deze casus trokken? Kijk integraal naar de hele mens, neem de voorgeschiedenis mee, negeer de problemen níet, werk samen, laat anderen meekijken en trek op met de ouders! Houd rekening met de overmoed, het wankele zelfbeeld en met het zich nog ontwikkelende puberbrein. Bemoei en confronteer een beetje en verklaar privacy en eigen regie niet tot het hoogste goed.

In onze onderzoeken geven we naast een grondige PRISMA analyse, altijd handelingsgerichte adviezen op maat die erop gericht zijn dít soort risico's op calamiteiten in de toekomst eerder te signaleren, meer aan preventie te doen en jongeren weerbaar en stevig aan de samenleving deel te laten nemen. Juist vanuit onze ervaringen met hoe het mis kan gaan, ontstaan in samenspraak met jeugdigen zelf, familieleden en jeugdprofessionals, nieuwe praktische oplossingen die werken. Want goede jeugdhulp doet ertoe! Meer weten over hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken? Kom met ons in contact.

 

Speciaal aanbod om organisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken na de Coronacrisis

Kennisdomeinen Move professionals

 1. Veelgestelde vragen over calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 5. Valrisico
 6. Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 7. Kwaliteit, veiligheid en toezicht in het sociaal domein
 8. Medicatieveiligheid
 9. Geweld in de zorg en het sociaal domein
 10. Zelfdoding
 11. Klachten in de zorg en jeugdzorg

Aanbod Move professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Prisma vooronderzoek
 4. Externe onafhankelijke voorzitter calamiteitenonderzoek
 5. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 6. Meldingen Wvggz en Wzd
 7. Expert toetsing en feedback op intern onderzoek
 8. Toegepast onderzoek
 9. Andere Prisma onderzoeken
 10. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 11. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 12. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling
 13. Kwaliteitsmanagement
 14. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten (vrij van BTW zie ons kwaliteitskader M'academy)
 15. Werkplekleren (vrij van BTW zie ons kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, PRISMA+ training, PRISMA InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door