Valrisico ouderen - Move professionals

Kennisdomein over (geaccepteerd) valrisico van Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteiten (bijgewerkt december 2019)

Meer dan de helft van de bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg zijn val- of tilincidenten. Dat blijkt uit het IGJ-rapport 'In openheid leren van meldingen 2016-2017. 'In totaal kregen vorig jaar (2018) 5.863 mensen in Nederland een dodelijk ongeval. 8 op de 10 van deze ongevallen was een ongelukkige val. Zij overleden binnen 30 dagen na de val aan de gevolgen hiervan. Valpartijen met vervoersmiddelen tellen in deze cijfers niet mee.' (bron: Vilans)

In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht speelt het onderwerp vallen regelmatig een rol. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.


Andere kennisdomeinen van Move professionals

 1. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 2. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 3. Valrisico
 4. Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 5. Kwaliteit, veiligheid en toezicht in het sociaal domein
 6. Medicatieveiligheid

De cijfers

Valpreventie bij ouderen loont. Vooral op het gebied van gezondheid, maar ook financieel.


Risicoinventarisatie vallen

De richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen is een multidisciplinaire evidence-based richtlijn, gericht op het voorkomen van valincidenten bij ouderen. In deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor valrisicoschatting, valrisicobeoordeling en interventies, uitgesplitst naar zelfstandig wonende ouderen, ouderen in het verpleeghuis en ouderen in het ziekenhuis. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. In de nieuwe richtlijn zijn aanpassingen gedaan op de valrisicoschatting, zijn er factoren toegevoegd bij de valrisicobeoordeling en zijn de aanbevelingen voor interventies vernieuwd. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een verhoogd valrisico. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een verhoogd valrisico. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Valrisicoschatting bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiënten
 • Risicofactoren
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiënten
 • Testen voor mobiliteit
 • Valrisicoverhogende medicijnen
 • Associatie tussen hart- en vaatziekten en vallen
 • Valrisico verlagende interventie bij thuiswonenden, bij verpleeghuisbewoners, bij ziekenhuispatiënten, orthostatische hypotensie
 • Patiëntvoorkeuren en compliantieoptimalisering
 • Organisatie van zorg

In de verkorte Checklist Veilige Zorg' van Zorg voor Beter zijn verschillende lijsten zijn samengevoegd en geoptimaliseerd volgens de laatste richtlijnen. Tevens stimuleert deze checklist het ondernemen van vervolgacties. De checklist is in juni 2015 aangepast en verbeterd, naar aanleiding van ervaringen van gebruikers.

Zorg voor Beter heeft een mooie pagina over de risico's op vallen herkennen


Gerelateerde richtlijnen bij vallen


Valpreventie

Lesmateriaal over valpreventie is te vinden op de website Zorg voor Beter


Geaccepteerd valrisico

Met geaccepteerd valrisico wordt bedoeld dat multidisciplinair is geconstateerd dat het vallen van de cliënt niet vermeden kan worden door de professional of organisatie. Het is een multidiciplinair genomen weloverwogen besluit om valrisico te accepteren en te voorkomen dat er ingrijpende vrijheid beperkende maatregelen worden genomen. Ook als er een geaccepteerd valrisico bij de cliënt is, is het melden van elk volgend valincident via een incidentregistratie wel verplicht.


Overlijden na vallen

Een artikel over het vraagstuk of een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven kan worden wanneer iemand met dementie in een zorginstelling overlijdt na een fractuur veroorzakende val als deze val samenhangt met het natuurlijke ziekteverloop bij dementie.


Vallen (en brandveiligheid) thuis

Handreiking (brochure) voor Wmo-consulenten en wijkteammanagers om met cliënten te bespreken welke maatregelen in huis nodig zijn om vallen te voorkomen (valpreventie) en de brandveiligheid binnenshuis te vergroten.


Kenniscentra


Aanbod Move professionals waarin valincidenten een rol speelt

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 4. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 5. Andere Prisma onderzoeken
 6. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten
 7. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 8. Werkplekleren
 9. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling

Als wij met u mee kunnen denken en doen om te werken over incidenten in de zorg, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.