Prisma ketenonderzoek, calamiteitenonderzoek netwerkzorgmelding

Prisma ketenonderzoek, calamiteitenonderzoek netwerkzorgmelding - Move professionals

Prisma onderzoek naar calamiteit waarbij meerdere zorgaanbieders zijn betrokken

Zorg wordt allang niet meer verleend binnen de grenzen van één organisatie. Heel vaak zijn meerdere organisaties (ketenpartners) betrokken. Ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn vaak betrokken bij de zorg en daarmee ook bij een calamiteit. Het verdient de voorkeur om een calamiteit gezamenlijk te onderzoeken en deze gezamenlijk te melden. Hiervoor is het wenselijk, dat de zorgorganisatie die de regie voert binnen de keten, de melding doet en de regie neemt in het opstarten van het onderzoek en hierbij de ketenpartners betrekt. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden.

Prisma ketenonderzoek

Soms gaat de melding over een incident of calamiteit tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en/of hulpverleners uit het sociaal domein. Als het gaat om drie of meer zorgaanbieders, die min of meer gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt, dan noemt de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd dit een netwerk zorgmelding.

Netwerk zorgmelding

Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken waarbij meerdere zorgaanbieders en soms andere ketenpartners zijn betrokken. Omdat we werken met specialisten uit verschillende werkvelden kennen we de context van uw organisatie. Wij kunnen snel aan de slag en zorgen ervoor, dat het onderzoek binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd en opgeleverd. Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. Dat betekent, dat we op de hoogte zijn van de eisen van de wettelijke kaders, de richtlijnen van de IGJ, de normen van het werkveld en de laatste stand van zaken wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de thema's die we onderzoeken. We werken integer en discreet. Wij hebben onderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  De adviseurs van Move professionals zijn breed inzetbaar om verschillende rollen in het onderzoek te vervullen zoals:

 • Onafhankelijk externe voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit
 • Penvoerderschap voor de waarborg van een objectieve rapportage die voldoet aan de eisen van de IGJ
 • Begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoeksvaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek
 • Geheel zelfstandig uitvoeren van het onderzoek als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is
 • Wij hebben ook jarenlange ervaring in het trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek in de Siremethode en Prisma methode.

Folder Move professionals over zorgnetwerk- of ketenonderzoek

Risico's samenwerking in de keten

Bij Prisma calamiteiten onderzoeken in zorgnetwerken wordt gekeken naar de samenwerking tussen de zorgaanbieders en eventueel andere ketenpartners (uit het sociaal domein). Calamiteiten kunnen plaatsvinden omdat de risico's in die samenwerking niet, of niet voldoende in beeld zijn. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

 • afstemming in de zorg en op elkaar aansluitende zorg;
 • de informatieoverdracht;
 • eenduidigheid in signalering en beoordeling;
 • het op tafel komen van dilemma’s en knelpunten;
 • regie en verantwoordelijkheid.

Veelgestelde vragen over netwerk zorgmelding

Op de website van de IGJ worden veelgestelde vragen beantwoord zoals:

 • Wie moet de netwerkzorgmelding doen?
 • Hoe zit het met de privacy?
 • Hoe zit het als ook partijen zijn betrokken uit het sociaal domein?

zie Vragen over netwerkzorgmeldingen

Factsheet over calamiteit in zorgketen

Zorgaanbieders melden op basis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) calamiteiten in de zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft hiervoor een factsheet opgesteld:

Informatie over toezicht op zorgnetwerken

Op de website van de IGJ is informatie te vinden over het toezicht op zorgnetwerken

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op 


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door