Prisma ongevalsonderzoek na agressie en geweld naar een zorgmedewerker

Prisma ongevalsonderzoek  - Move professionals

Prisma ongevalsonderzoek

Zorg- en jeugdzorgorganisaties melden vanaf 1 januari 2023 bedrijfsongevallen bij de arbeidsinspectie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om geweldsincidenten in de zorg waarbij een medewerker slachtoffer was (geweld op de werkvloer). Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/ of met een ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. Bij een meldingsplichtig bedrijfsongeval vraagt de inspectie zelf onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan en hiervan een rapport op te stellen. Het doel van de nieuwe werkwijze is het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en hiervan te leren. Een analyse, bijvoorbeeld met behulp van de Prismamethode maakt onderdeel uit van het onderzoek. 


Ongevalsonderzoek door Move professionals

Move professionals heeft  ervaring met het uitvoeren ongevalsonderzoek in de zorg waarbij een cliënt en een medewerker betrokken zijn. Wij kunnen snel aan de slag denken mee over het aanvragen van uitstel bij de arbeidsinspectie en de betrokkenheid van de IGJ.

Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. We werken integer, respectvol en discreet.  Wij hebben Prisma onderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  De adviseurs van Move professionals zijn breed inzetbaar om verschillende rollen in het calamiteitenonderzoek te vervullen zoals:

  • Onafhankelijk extern voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit
  • Penvoerderschap voor de waarborg van een objectieve rapportage die voldoet aan de eisen van de Arbeidsinspectie
  • Begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoek vaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek
  • Geheel zelfstandig uitvoeren van het onderzoek als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is
  • Wij hebben ook jarenlange ervaring in het trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van onderzoek in de Siremethode en Prismamethode.

Melding bij de IGJ tegen geweld door een derde

De IGJ wil een melding krijgen van geweld door een cliënt tegen een derde. Onder een derde verstaat de IGJ een burger zijn ( iemand van buiten de zorg of iemand op straat) en een zorgverlener in de instelling.


Kennisbronnen over ongevalsonderzoek

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op 


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door