Prisma vooronderzoek - Move professionals

Prisma vooronderzoek door Move professionals

Prisma vooronderzoek door Move professionals

Soms is niet duidelijk of een gebeurtenis een calamiteit is in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en gemeld moet worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een zorgaanbieder kondigt dit wel aan bij de IGJ (melden bij ‘andere meldingen’) en heeft dan maximaal 6 weken de tijd om dit te onderzoeken. Dit is een vooronderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een calamiteit in de zin van de wet, dan wordt dit gemeld bij de IGJ en wordt aanvullend calamiteitenonderzoek gedaan. Ons aanbod Wij kunnen dit vooronderzoek, eventueel samen met uw interne commissie, inrichten en uitvoeren. Wij geven schriftelijk beargumenteert antwoord op de vraag of de gebeurtenis een calamiteit is, in de zin van de wet. U ontvangt van ons een compacte en heldere rapportage die u met betrokkenen kan delen.


Calamiteit in de zin van de wet

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.’ Om te beoordelen of een ernstige gebeurtenis een calamiteit is, wordt in het vooronderzoek gekeken naar:

 1. Is hier sprake van een niet beoogde gebeurtenis?
 2. Is hier sprake van een onverwachte gebeurtenis?
 3. Heeft deze gebeurtenis betrekking op de kwaliteit van de zorg?
 4. Heeft deze gebeurtenis geleid tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt? 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling